โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
-สมัคร วันที่ 24 – 28 เมษายน 2564
✍️สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
-มอบตัว วันที่ 29 เมษายน 2564
ณ หอประชุมโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
✍️หรือสมัครด้วยตนเองตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ห้องวิชาการ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

 442 total views,  2 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28