รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์

อีกหนึ่งช่องทางสำหรับการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2564 (กรณีนักเรียนที่ไม่สามารถมายื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง) สามารถสมัครผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
📌รับสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScpNnq9gvNram…/viewform
📌รับสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeXOErE1auHU5…/viewform
📌รับสมัครเรียนทางไปรษณีย์ ส่งเอกสารการสมัครได้ที่… กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 33120
โดยประทับตราไปรษณีย์ ลงวันที่28 เมษายน 2564 เป็นวันสุดท้าย
▶️ดาวน์โหลดใบสมัครที่ wku.ac.th หรือ https://drive.google.com/…/1v5ID0fBZz398vnY2DtQLup5… ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ https://drive.google.com/…/10NxaXhkxMtYy… ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 045-603018 , 086-2628815 Facebook : ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ดูน้อยลง

 851 total views,  2 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28