รับมอบเกียรติบัตร

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.สีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ รับมอบเกียรติบัตร รางวัลระดับเหรียญเงิน การคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับประเทศ” จาก ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ณ หอประชุม นันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 682 total views,  1 views today

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28