ผลงานโรงเรียน

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน จากคุรุสภา ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ “ระดับประเทศ” เรื่อง การเสริมสร้างวินัยด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวรคุณอุปถ์ โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 404 total views,  1 views today